Hai, selamat datang ke blog saya. Ini adalah blog saya yang pertama. Di sini saya berkongsikan pandangan dan pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran saya dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia - Literasi. Saya merupakan orang baru di tapak baru ini. Oleh itu, sila bagi tunjuk ajar dan pandangan anda. Harap anda semua sudi untuk berkongsi pengalaman dan pendapat anda dan memberi komen di sini.

Kandungan Kemahiran Literasi

1.0 Mengenal dan Menulis Huruf
      1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z
      1.2 Menulis huruf kecil a-z
      1.3 Mengenal bentuk huruf besar a-z
      1.4 Menulis huruf besar a-z

2.0 Membaca Suku Kata 
      2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV
      2.2 Membaca dan membunyikan suku kata tertetup KVK
      2.3 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK
      2.4 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digraf
      2.5 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digraf
    
3.0 Membina dan Menulis Suku Kata 
      3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV
      3.2 Membina dan menulis suku kata tertutup KVK
      3.3 Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK
      3.4 Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digraf
      3.5  Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digraf

4.0 Membaca Perkataan 
      4.1 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV
      4.2 Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV
      4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV+KV
      4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KV
      4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV
      4.6 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK
      4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK
      4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK
      4.9 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK
      4.10  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK
      4.11  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+ KVK
      4.12  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK
      4.13  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK
      4.14  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK
      4.15  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK
      4.16  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK
      4.17  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK
      4.18  Membaca perkataan yang mengandungi diftong
      4.19  Membaca perkataan yang mengandungi digraf
      4.20  Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
      4.21  Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
      4.22  Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan 


5.0 Membina dan Menulis Perkataan
      5.1  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV
      5.2  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KV
      5.3  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV+KV
      5.4  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV
      5.5  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV
      5.6  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK
      5.7  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK
      5.8  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK
      5.9  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK
      5.10  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK
      5.11  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK
      5.12  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK
      5.13  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK
      5.14  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK
      5.15  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK
      5.16  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK
      5.17  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK
      5.18  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong
      5.19  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf
      5.20  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding
      5.21  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
      5.22  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan


6.0 Membaca Rangkai Kata
      6.1 Membaca rangkai kata

7.0 Membina dan Menulis Rangkai Kata 
      7.1 Membina dan menulis rangkai kata
  
8.0 Membaca Ayat
      8.1 Membaca ayat ayat tunggal

      8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca
      8.3 Membaca ayat majmuk
     
9.0 Membina dan Menulis Ayat Tunggal
      9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar: 
            (FN+FN) (FN+FK) (FN+FA) (FN+FS) 
      9.2 Menulis ayat tunggal
      9.3 Membina ayat majmuk dengan kata hubung 'dan'
      9.4 Menulis ayat majmuk dengan kata hubung 'dan'